دانشجویان و محققین گرامی به منظور مشارکت در نوشتن کتاب با عنوان

" Electric Vehicles in Energy Systems - Modelling, Integration, Analysis, and Optimization"

با سردبیری جناب دکتر احمدیان و دکتر بهنام محمدی ایواتلو می توانند با ارسال موضوعات پیشنهادی و پروپوزال خود به ایمیل‌های سردبیران محترم اعلام همکاری نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیش‌‌تر اینجا کلیلک کنید.


دانشجویان و محققین گرامی به منظور مشارکت در نوشتن کتاب با عنوان

Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storage in Multi-Generation  Systems - Design, Modeling and Robust Optimization  

با سردبیری جناب دکتر بهنام محمدی ایواتلو و خانم دکتر فرخنده جباری می توانند با ارسال موضوعات پیشنهادی و پروپوزال خود به ایمیل های سردبیران محترم اعلام همکاری نمایند.

Farkhonde jabari: f.jabari@tabrizu.ac.ir

Behnam Mohammadi-ivatloo: bmohammadi@tabrizu.ac.ir

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


 دانشجویان و محققین گرامی به منظور مشارکت در نوشتن کتاب با عنوان

"Food-Energy-Water Nexus Resilience and Sustainable Development"

با سردبیری جناب دکتر بهنام محمدی ایواتلو و خانم دکتر سمیه اسدی می توانند با ارسال موضوعات پیشنهادی و پروپوزال خود به ایمیل های سردبیران محترم اعلام همکاری نمایند

Somayeh Asadi: asadi@engr.psu.edu

Behnam Mohammadi-ivatloo: bmohammadi@tabrizu.ac.ir

برای دانلود فایل مربوطه اینجا کلیلک کنید.
 

 

 

2- کتاب با عنوان" Operation, Planning and Analysis of Energy Storage Systems in Smart Energy Hubs " با سردبیری جناب دکتر بهنام محمدی ایواتلو و سرکار خانم مهندس فرخنده جباری، در دسترس قرار گرفت.

http://www.springer.com/us/book/9783319750965