برنامه هفتگی

تعداد بازدید:۱۴۶۱

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال 1396-1397

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

 

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

یکشنبه

مراجعه دانشجویان کارشناسی

مراجعه دانشجویان دکتری

 

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسات هفتگی آزمایشگاه

دوشنبه

سمینار 221

اقتصاد مهندسی 267

 

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

سه شنبه

بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت 250

مدیریت فناوری

 

سیستم‌های ذخیره‌کننده انرژی 230

سیستم‌های ذخیره‌کننده انرژی 230

چهارشنبه

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

 

بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت 250

اقتصاد مهندسی 267

 

برای هماهنگی قبلی جهت مراجعات از طریق ایمیل mohammadi@ieee.org مکاتبه فرمایید

 

  مراجعه دانشجویان و رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان در دفتر دانشکده (اتاق 109) صورت خواهد پذیرفت لذا خواهشمند است از مراجعه به دفتر مدیریت فناوری اجتناب گردد.

 

ممکن است به دلیل ماموریتهای پژوهشی، اداری و یا جلسات کاری در ساعاتی که برای مراجعه مشخص کردم در دانشکده حضور نداشته باشم.

 

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای هوشمند انرژی در اتاق 36 قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال 1394-1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و فعالیت پژوهشی

ماشینهای الکتریکی 1 -267

 

بهینه سازی 250

مدیریت فناوری

یکشنبه

مدیریت فناوری

مدیریت فناوری

 

مدیریت فناوری

جلسات هفتگی آزمایشگاه

دوشنبه

مدیریت فناوری

اقتصاد مهندسی264

 

مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد

مراجعه دانشجویان دکترا

سه شنبه

سیستمهای ذخیره کننده انرژی

سیستمهای ذخیره کننده انرژی

 

مطالعه و فعالیت پژوهشی

مطالعه و فعالیت پژوهشی

چهارشنبه

بهینه سازی سیستمهای قدرت 250

مراجعه دانشجویان کارشناسی

 

اقتصاد مهندسی 264

مدیریت فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­  مراجعه دانشجویان و رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان در دفتر دانشکده (اتاق 109) صورت خواهد پذیرفت لذا خواهشمند است از مراجعه به دفتر مدیریت فناوری اجتناب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای هماهنگی قبلی از طریق ایمیل mohammadi@ieee.org مکاتبه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۶