سایتهای دانلود مقالات علمی

تعداد بازدید:۱۲۰۴

برای دانلود مقالات از روشهای زیر می توانید استفاده کنید.
در صورت استفاده از شبکه دانشگاه تبریز می توانید از طریق آدرس  زیر به مقالات اشپرینگر و الزویر دسترسی پیدا کنید.

http://tabriz.elmjo.ir

سایتهای زیر نیز مقالات و کتابها را بصورت رایگان (محدود یا نامحدود) در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

http://www.freepapers.ir/

http://www.elearnica.ir

www.libgen.org

http://paper.paperdl.com/

 www.sci-hub.org
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۳