نکات مربوط به ارسال الکترونیکی ایمیلها

تعداد بازدید:۱۰۰۴

لطفا در ارسال تمرینات به نکات زیر توجه کنید:

1-   فایل PDF و فایل اصلی (Word یا Latex) را با هم ارسال کنید.

2-   در فایل ارسالی حتما نام و نام خانوادگی، سری تمرین، نام درس، تاریخ تحویل و ... نوشته شود. برای صفحه اول می توانید از الگوی این لینک (کلیک کنید) استفاده کنید.

3-   در موضوع ایمیل سری تمرین و نام درس نوشته شود

4-   نام فایل پیوستی متناسب با سری تمرین، نام درس و نام دانشجو تعیین گردد. مثلا نام فایل پیوست برای تمرین سری دوم درس بررسی سیستمهای قدرت برای دانشجویی با نام علی محمدی بصورت HW2-PSA-Ali-Mohammadi.pdf باشد.

5-   در متن ایمیل نیز به سری تمرین، شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی اشاره گردد.

6-   متن ایمیل فارسی یا انگلیسی نوشته شود

7-   اگر متنهای دستنویس را اسکن کردید حتما در یک فایل مرتب کرده و با رعایت نکات بالا ارسال کنید.

8-   اگر فایلهای ارسالی فاقد مشخصات باشد نمره ای به آن تعلق نخواهد گرفت.

 
آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۵