مجله مهندسی برق تبریز

تعداد بازدید:۲۴۱۲

عنوان مجله: مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

سایت مجله: http://tjee.tabrizu.ac.ir

ناشر: دانشگاه تبریز

شابا (ISSN): 20087799

نمایه های مجله: علمی پژوهشی، ISC

موضوعات تحت پوشش: تمام زمینه های مهندسی برق

نحوه دریافت مقالات: بصورت رایگان از وب سایت مجله

نحوه ارسال مقالات: بصورت الکترونیکی از طریق سایت http://tjee.tabrizu.ac.ir/author

نکات قابل توجه:

·        نویسنده مسئول مقالات لازم هست از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

·        حداکثر تعداد صفحات در ارسال اولیه مقالات باید 12 صفحه باشد.

آدرس دریافت فایل الگو (Template) مجله:

http://ece.tabrizu.ac.ir/Files/Content/2014_06_10_TJEE_Format.rar

فاصله متوسط زمان بین ارسال مقاله و اصلاح مقاله: 116 روز

توجه شود که این زمان شامل زمان مورد نیاز برای داوری اولیه مقاله و زمان مورد نیاز برای اعمال نظرات و اصلاح مقاله می باشد.

(زمان فوق بر اساس 10 مقاله آخر حساب شده و متوسط گرفته شود.

 6 مقاله از شماره 1- دوره 45 با زمانهای 38-97-59-235-75-227 روز و 4 مقاله از شماره 4- دوره 44 با زمانهای 179-188-20-44 روز)

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA
آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۳