سیستمهای توزیع

تعداد بازدید:۶۲۰
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به تعیین سایز هادیها و کابلهای شبکه های توزیع کلیلک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به حفاظت شبکه های توزیع کلیلک کنید.
 • برای دریافت تمرینات سری پنجم کلیک کنید.مهلت تحویل تا روز امتحان می باشد. (شکل تمرین شماره 2 اضافه گردید)
 • برای دریافت تمرینات سری چهارم کلیک کنید. مهلت تحویل تا 4 دی می باشد.
 • برای دریافت تمرینات سری سوم کلیک کنید. مهلت تحویل تا 20 آذر می باشد.
 • کلاس روز پنج شنبه 13 آذرماه برگزار نخواهد شد. لطفا به دوستان خود نیز اطلاع دهید
 • برای دریافت تمرینات سری دوم کلیک کنید. مهلت تحویل تا 6 آذر می باشد.
 •  لطفا در صورت ارسال تمرینات به نکات این لینک توجه کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به خازن گذاری در شبکه های توزیع کلیلک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به قابلیت اطمینان شبکه های توزیع کلیک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به پخش بار در سیستمهای قدرت کلیک کنید. اسلایدهای 112 تا 135 مطالعه گردد.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به محاسبات افت ولتاژ در شبکه های توزیع کلیک کنید.
 • برای دریافت تمرینات سری اول کلیک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به بارهای نامتعادل در شبکه های توزیع کلیک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به مشخصه های بار کلیک کنید.
 • برای دریافت اسلایدهای مربوط به روشهای تخمین بار کلیک کنید.
 • برای دانلود مرجع فارسی درس کلیک کنید.
آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۷