<<مهلت ثبت‌نام در این سخنرانی به اتمام رسیده است.>>

لینک ورود به وبینار :

https://join.skype.com/h6wafdoHembZ