مطالب مرتبط با کلید واژه " پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی "


پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد انرژی، آب و محیط‌ زیست

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد انرژی، آب و محیط‌ زیست

انجمن علمی انرژی ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی خود را در بهمن ماه ۱۳۹۷ در تهران با رویکرد انرژی، آب و محیط زیست در هفت محور برگزار خواهد نمود.

ادامه مطلب