LINGO

  • دانلود فایل آمورش مقدماتی GAMS کلیک کنید. از آقای شفائی برای تهیه این فایل تشکر می‌گردد.