سیستمهای ذخیره کننده انرژی
برای دریافت فایل مربوط به ذخیره‌سازهای حرارتی کلیک کنید.
برای دریافت فایل مربوط به باتری های Lead acid کلیک کنید.

برای دریافت فایل مربوط به باتری های NaS کلیک کنید.