اطلاعیه ها - آرشیو

هفدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران

هفدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران با همکاری سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور و دانشگاه صنعتی شریف در آذرماه 1393 در پردیس بین الملل (کیش) دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات تا 9 آبان ماه تمدید شده است.

ادامه مطلب