اخبار تصویری - آرشیو

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد جناب مهندس میلاد زمانی گرگری با عنوان کلیدزنی خطوط انتقال با در نظر گرفتن برنامه ریزی بهینه مشارکت واحدهای نیروگاهی و امنیت شبکه در روز سه شنبه 16 شهریورماه، ساعت 8 صبح در کلاس 250 تشکیل می‌گردد.

ادامه مطلب