اخبار تصویری - آرشیو

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد جناب مهندس سعید مقصودی با عنوان جایابی بهینه محدود کننده های جریان خطا در سیستم های قدرت جهت بهبود پایداری گذرا در روز چهارشنبه 9 تیرماه، ساعت 12 در کلاس 250 تشکیل می‌گردد.

ادامه مطلب