اخبار تصویری - آرشیو

انتشار کتاب در زمینه شبکه های هوشمند توسط استاد و دانشجویان گروه قدرت

انتشار کتاب در زمینه شبکه های هوشمند توسط استاد و دانشجویان گروه قدرت

کتاب تخمین و رویت حالت سیستم و کاربردهای آن در شبکه های الکتریکی هوشمند نوشته آقای دکتر قاسم زاده، امین محمد پور شتربانی و ثمین ابراهیم سرخابی توسط انتشارات فروزش منتشر شده است.

ادامه مطلب