اخبار تصویری - آرشیو

کارگاه دو روزه با عنوان: "ریز شبکه‌ها و شبکه های هوشمند"

کارگاه دو روزه با عنوان: "ریز شبکه‌ها و شبکه های هوشمند"

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز (شاخه آذربایجان شرقی انجمن انرژی ایران) با همکاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار می‌کند کارگاه دو روزه با عنوان: "ریز شبکه‌ها و شبکه های هوشمند" با ارایه پروفسور محمد شاهیده پور

ادامه مطلب