افتخارات آزمایشگاه سیستمهای هوشمند انرژی

۱۷ آذر ۱۳۹۶ ۳
تجلیل از مرتضی نظری هریس دانشجوی نمونه کشوری
انتخاب خانم جباری به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه
انتخاب دکتر بهنام محمدی ایواتلو به عنوان پژوهشگر برتر استان