1- علاقه مندان به مشارکت در نوشتن کتاب با عنوان " Robust optimal planning and operation of electrical energy systems "  با سردبیری جناب دکتر بهنام محمدی ایواتلو و آقای مهندس مرتضی نظری هریس، می توانند با ارسال موضوعات پیشنهادی و پروپوزال خود به ایمیل های سردبیران محترم اعلام همکاری نمایند.

http://smart.tabrizu.ac.ir/en/page/6108/call-for-publications

Behnam Mohammadi-Ivatloo: bmohammadi@tabrizu.ac.ir
Morteza Nazari-Heris: mnazari@tabrizu.ac.ir

 

 

2- کتاب با عنوان" Operation, Planning and Analysis of Energy Storage Systems in Smart Energy Hubs " با سردبیری جناب دکتر بهنام محمدی ایواتلو و سرکار خانم مهندس فرخنده جباری، در دسترس قرار گرفت.

http://www.springer.com/us/book/9783319750965